Legislacyjne zmiany na rynkach owoców i warzyw

W dniu 22 października 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie krajowego prawodawstwa do zmian, które zostały wprowadzone w przepisach Unii Europejskiej na rynkach owoców i warzyw, tytoniu, suszu paszowego, zbóż, lnu i konopi uprawianych na włókno. Ustawa porządkuje również krajowe przepisy na rynkach zbóż, lnu i konopi włóknistych oraz w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą rynków owoców i warzyw oraz tytoniu.
W zakresie rynku owoców i warzyw:
1. wprowadzono obowiązek prowadzenia przez marszałków województw rejestru wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw
2. określono termin, do którego wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw muszą przekazywać informacje do sporządzenia sprawozdawczości do KE
3. dostosowano przepisy ustawy do przepisów UE o wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w m.in. zakresie: kontroli jakości handlowej owoców i warzyw u handlowców, wprowadzania zmian do planu dochodzenia do uznania grupy za organizację, zasad opiniowania planów przez dyrektorów ARiMR, zasad kontroli przeprowadzanych przez ARiMR oraz weryfikacji mechanizmu nieprzeznaczenia do sprzedaży
4. poszerzono kompetencje prezesa ARiMR o działania dotyczące monitoringu i oceny sposobu wdrażania krajowej strategii na rzecz realizacji programów operacyjnych na terytorium RP
5. wprowadzono przepisy dotyczące realizacji przez ARR zadań związanych z programem Owoce w szkole”. Program ten finansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych, a jego celem jest promowanie większego spożycia owoców i warzyw wśród dzieci.
W zakresie rynku tytoniu:
uchylono przepisy dotyczące płatności związanych z produkcją tytoniu, w związku z uchyleniem regulacji związanych z powyższą płatnością w przepisach Unii Europejskiej. Zniesione zostały regulacje rynku tytoniu dotyczące rejonizacji uprawy, obowiązku rejestracji umów kontraktacji, zatwierdzania punktów odbioru surowca oraz zatwierdzania pierwszych przetwórców.
W zakresie rynku cukru:
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, wprowadzono upoważnienie dla ministra właściwego ds. rynków rolnych do określenia w drodze rozporządzenia warunków zakupu lub dostawy buraków cukrowych w przypadku, gdy brak jest porozumienia branżowego.
W zakresie funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Zrezygnowano z pobierania wpłat na fundusze promocji w odniesieniu do mleka i towarów stanowiących przedmiot:
– nabycia wewnątrzwspólnotowego
– sprzedaży z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego”
– sprzedaży dokonywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych w związku ze zwolnieniem lub restrukturyzacją rezerw państwowych.
Obecnie ustawa została skierowana do Senatu RP.”””

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności