Łatwiejsza eko-produkcja

Gospodarstwa ekologiczne będą miały ułatwienia w swojej produkcji. Dzięki nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym, szereg uciążliwych obowiązków nakładanych dotychczas na producentów został zmieniony lub zlikwidowany. Jakie dokładnie zapisy zostały znowelizowane?

W piątek, 7 listopada Sejm przyjął nowelizacje ustawy o rolnictwie ekologicznym. Główne zmiany, które czekają gospodarstwa ekologiczne:
– usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, jeśli, np. wystąpią trudności klimatyczne lub trudności w pozyskaniu paszy ekologicznej dla zwierząt,
– zmniejszenie liczby zapisów dot. sprawozdawczości – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jednostki certyfikujące produkcję ekologiczną będą mogy korzystać z baz danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– sprawozdawczość online, sprawozdania będzie można przekazywać przez internet. Dodatkowo, Wydane certyfikaty będą ważne przez 90 dni w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej,
– jednostki certyfikujące będą mogły o wiele łatwiej przekazać dane dot. kontrolowanych producentów Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Główny inspektor przekaże im wzory formularzy do wypełnienia,
– nowy mechanizm wymiany informacji o producentach ekologicznych pomiędzy jednostką certyfikującą pod której kontrolę gospodarstwo przechodzi, a tą pod którą do tej pory podlegał,
– reguluje również zapisy dotyczące egzaminu na inspektora ekologicznego. Będzie on zdawany tylko raz, ale istnieje też obowiązek ciągłego dokształcania.
Rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się rozwija, dlatego nowelizacja przepisów i usprawnianie procedur są niezbędne. Jest to produkcja bardzo opłacalna, dlatego coraz więcej rolników decyduje się na tego typu działalność.
Renata Struzik