Lasy maja kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich

Copa i Cogeca przyjęły z zadowoleniem i poparły wieloletni plan wdrażania Strategii leśnej Unii Europejskiej przedstawiony 5 października w PE przez Komisarza ds. Rolnictwa Phila Hogana.

Plan ten ma na celu zapewnienie długoterminowego zrównoważonego zarządzania i rozwoju lasów w UE. Stanowi kontynuację Strategii Leśnej z roku 2013.  Jak zaznacza Copa – Cogeca zaktualizowano wyzwania, jaki stawia czoła sektor, przy jednoczesnym wyważeniu społecznych i środowiskowych korzyści płynących z lasów. Obejmuje okres 2015-2020 i opiera się na ośmiu obszarach priorytetowych Strategii Leśnej, zapewniając działania i terminy dla ich realizacji w każdym obszarze.

– Lasy mają kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich UE, wzrostu i zatrudnienia. Pokrywają około 40% całkowitego terytorium UE i dają zatrudnienie 3 milionom osób w UE. Europejskie lasy i ich właściciele tworzą rozwiązania dla rozwoju obszarów wiejskich, dlatego należy im zagwarantować właściwe wsparcie finansowe dla działań objętych planem. Właściciele lasów są gotowi wnieść swój wkład w udane wdrożenie planu wspólnie z państwami członkowskimi – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Najważniejsze dla Copa – Cogeca priorytety w unijnej strategii leśnej to  przede wszystkim  koordynacja, współpraca i komunikacja w całym łańcuchu wartości, aby poprawić spójność i zgodność polityki. Ponadto koniecznie trzeba zwiększyć konkurencyjność sektora opartego na lasach.

– Musimy także sprawdzić potencjalną dostępność zrównoważonej biomasy ze wszystkich źródeł, w tym pochodzącej z lasów, dla wielu zastosowań, co zapewni UE przydatne informacje na temat potencjału zrównoważonej mobilizacji drewna w UE w celu wspierania zrównoważonej biogospodarki – dodaje Pesonen.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności