Kwoty połowowe 2014

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że dokonany został podział kwot połowowych i wydane zostały decyzje administracyjne – specjalne zezwolenia połowowe uprawniające armatorów do prowadzenia połowów w 2014 roku na Morzu Bałtyckim.

Decyzje zostały w dniu 23 grudnia br. przekazane do Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, skąd za pośrednictwem inspektoratów trafią do armatorów.
Zasadnicza zmiana w stosunku do lat ubiegłych polega na zmodyfikowaniu systemu podziału kwot połowowych śledzia centralnego oraz szprota, umożliwiając przyznanie armatorom polskich statków rybackich indywidualnych kwot połowowych tych gatunków. Zmiany te pozwolą armatorom na planowanie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w ciągu całego roku połowowego. Ograniczają również ryzyko przełowienia kwot.
Łącznie wydano 699 specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających armatorów do prowadzenia połowów na Morzu Bałtyckim w 2014 roku.
Szczegóły na http://www.minrol.gov.pl