Kwoty mleczne: ARR zakończyła przyjmowanie wniosków

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że zakończyła proces przyjmowania wniosków o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych wniosków. Do Oddziałów Terenowych Agencji spłynęło ponad 40 tys. wniosków na kwotę przekraczającą 400 mln kg.

W związku z czym spodziewać się należy, że do ustalenia wysokości kwot indywidualnych właściwych do przyznania z krajowej rezerwy, koniecznym będzie zastosowanie stosownego współczynnika przydziału.

Agencja Rynku Rolnego rozpocznie proces wydawania decyzji w sprawie przyznania kwot indywidualnych z krajowej rezerwy niezwłocznie po wydaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia określającego wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej z podziałem na krajową rezerwę dla dostawców hurtowych i krajową rezerwę dla dostawców bezpośrednich oraz rozporządzenia ustalającego współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy kwoty krajowej.