Kwotowanie produkcji mleka ważne dla mleczarstwa węgierskiego

Propozycja zaniechania w najbliższej przyszłości kwotowania produkcji mleka w Unii Europejskiej wywołała zaniepokojenie na Węgrzech. N


Według oceny specjalistów, wywoła to wzrost produkcji mleka we Wspólnocie, spadek jego cen oraz zwiększenie importu na Węgry, co spowoduje załamanie krajowej produkcji. Obecnie Węgry dysponują kwotą produkcji dla dostawców hurtowych w wysokości 1,5 mld kg i dla dostawców bezpośrednich – 112 mln kg. Kwota ta jest wykorzystywana tylko w 80%, głównie z powodu problemów związanych z opłacalnością produkcji. Ceny skupu mleka na Węgrzech należą do najniższych w Unii Europejskiej, wynoszą one 60-62 forinty/litr (0,23-0,24 euro/litr). W efekcie od pewnego czasu produkcja zmniejsza się i kwoty produkcji tracą na wartości – ich ceny zmniejszyły się z 30-40 forintów/litr (0,12-0,16 euro/litr) do 6-20 forintów/litr (0,02-0,08 euro/litr). Mimo niewykorzystywania kwot, nielegalny handel mlekiem kwitnie. Około 2 tys. rolników sprzedaje 200-300 mln kg mleka poza kwotami.


(Agra Food East Europe 2006, nr 291, s. 20)
W.M.