Kwalifikacja ogierów

W dniach 15-16 maja w JKS Przybyszewo w Lesznie odbędzie się kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do polowego treningu wierzchowego oraz wstępna kwalifikacja do stacjonarnego treningu zaprzęgowego.

Ocenie poddane zostaną wyłącznie ogiery, których zgłoszenie zostało opłacone w terminie. W przypadku niedowiezienia ogiera na kwalifikację opłata nie będzie zwracana.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych ogierów, stajnie będą otwarte w poniedziałek już od godz. 12:00. Ogiery dowiezione w poniedziałek będą tego samego dnia zidentyfikowane i zbadane przez lekarza weterynarii – informuje Polski Związek Hodowców Koni.

Źródło: PZHK