Kurt Bock zostaje nowym Prezesem Zarządu BASF

31 maja 2010 roku Rada Nadzorcza BASF SE mianowała dr Kurta Bocka (51) na następcę dr Jürgena Hambrechta jako Prezesa Zarządu BASF. Dr Martin Brudermüller (49) zostaje Wiceprezesem Zarządu. Obie nominacje wchodzą w życie z chwilą zakończenia walnego zgromadzenia w dniu 6 maja 2011 r.

Dr h.c. Eggert Voscherau, Przewodniczący Rady Nadzorczej, podkreślił, że Kurt Bock jest przedsiębiorcą z wszechstronnym międzynarodowym doświadczeniem. Przejmując ster BASF będzie kontynuował sukcesy przedsiębiorstwa, wraz z pozostałymi członkami Zarządu i światowym zespołem BASF.”

Źródło: BASF