„Kupując podróbki pestycydów, tracisz wiele razy!”

Kampania edukacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciwko nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony roślin, ruszyła 23 stycznia br. pod hasłem ,,Kupując podróbki, tracisz wiele razy!”

Zbliża się kolejny sezon wegetacyjny. Rolnicy, chcąc obniżyć koszty ochrony, szukają tańszych ofert środków ochrony roślin w internecie lub u obwoźnych sprzedawców. Niestety, część z tych preparatów to środki podrobione, które przypominają oryginalne produkty wyłącznie w zewnętrznej warstwie opakowania. W składzie podróbek mogą znajdować się toksyczne substancje, które nigdy nie przeszłyby restrykcyjnych badań rejestracyjnych. Podróbki mogą nie zawierać w ogóle substancji czynnej. Należy pamiętać, że etykieta podrobionego środka, skopiowana nielegalnie z oryginalnego produktu, nie odpowiada temu, co jest w opakowaniu. Ponadto, każda zmiana składu środków ochrony roślin, czyni poważną różnicę ich działania.

Najczęściej podrabiane są preparaty, na które jest największy popyt oraz te, które mają szerokie spektrum zastosowań.

Rolnik, kupując i stosując podróbki środków ochrony roślin o nieznanym składzie chemicznym, może:

  • stracić plony, gdyż preparat nie zadziała, a w skrajnych przypadkach całkowicie zniszczy plony;
  • stracić zdrowie, ponieważ nie wiadomo, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne dla rolnika wykonującego zabieg;
  • skazić środowisko, gdyż nielegalne chemikalia mogą gromadzić się w wodach gruntowych oraz w glebie;
  • stracić dotacje unijne, ponieważ stosowanie niezarejestrowanych, w tym podrobionych środków ochrony roślin to naruszenie zasad wzajemnej zgodności.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia posiadania podróbki środka ochrony roślin, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nakazać zatrzymanie towaru i jego utylizację.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, w tym roku KAS, PSOR i PIORiN łączą siły w walce z nielegalnymi, w tym podrobionymi środkami ochrony roślin poprzez edukację użytkowników środków ochrony roślin. Wspólna kampania Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin koncentruje się m.in. na edukacji rolników na temat legalnych źródeł zakupu środków ochrony roślin.

Szacuje się, że w Europie co siódme opakowanie środka ochrony roślin może być podrobione. W Polsce, dzięki działaniom PIORiN, w latach 2018-2019 ujawniono łącznie ponad 50 ton nielegalnych środków ochrony roślin. Z kolei, KAS we współpracy z PIORiN ujawniła w 2019 roku 165 przypadków nieprawidłowości polegających na nielegalnym przywozie lub na niedopełnieniu obowiązków dokumentacyjnych i udaremniła wprowadzenie na rynek 18 ton środków ochrony roślin pochodzących z przemytu. Ponadto ujawniła 111 ton środków, które nie zostały zgłoszone do WIORIN.

Źródło: PIORiN

Wojciech Suwara