Kup kolektor z 45% dopłatą

17 czerwca br. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGWproponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.

Program finansowy, którego uruchomienie zaplanowano na jesień tego roku ruszy wcześniej. Część banków uruchomi go już w lipcu, natomiast wszystkie zadeklarowały w swojej ofercie kredyty na kolektory słoneczne w sierpniu br.
Banki, które przystąpiły do programu:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Krakowski Bank Spółdzielczy
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
Warszawski Bank Spółdzielczy.

Oznacza to, że kredyty z dopłatami będą dostępne w 4,5 tys. placówek bankowych na terenie całego kraju.
Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:
– sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,
– zakupu:
kolektora słonecznego,
nowego zasobnika wodnego,
automatyki,
aparatury pomiarowej i instalacji,
ciepłomierza oraz
montażu zestawu.

Szczegółowe informacje na www.nfosigw.gov.pl