Kukurydzy będzie mniej

Zbiory kukurydzy w Polsce w 2013 r. z powodu niekorzystnej pogody będą niższe, niż w ubiegłym roku i wyniosą 3-3,5 mln ton – ocenia Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

W 2012 r. powierzchnia ogólna uprawy kukurydzy wyniosła 1, 050 mln ha w tym ok. 590 tys. hektarów na ziarno, czyli była o 45 proc. większa, niż rok wcześniej. Średni plon został oszacowany na ponad 7 tony z hektara. Globalnie zebraliśmy 4,5 mln ton co było dobrym wynikiem
Plony w bieżącym roku będą bardzo zróżnicowane w zależności od regionów, na wskutek nadmiernych opadów wiosennych oraz wydłużonego terminu siewu, a w okresie lata niedostatek wody. Gorsze plony będą w pasie środkowym m.in. w woj. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, wschodniej części wielkopolski, lepszych zbiorów można spodziewać się na południu kraju, w woj. lubelskim.
W 2013 r powierzchnia kukurydzy jest o kilkanaście tysięcy większa w stosunku do roku ubiegłego ale plon globalny ziarna kukurydzy będzie o 1 do 1,5 mln ton mniej. Nałożył się również bardzo niekorzystny element radykalnego spadku cen gdzie dochody spadły poniżej kosztów i nakładów, co może spowodować niemożliwość odtworzenia produkcji w roku następnym.
Tadeusz Szymańczak 
Rzecznik Prasowy PZPRZ