Kukurydziany rozwój

Kukurydza jest ciągle nową chociaż najważniejszą rośliną pastewną w naszych warunkach klimatycznych. Lista odmian prowadzona przez COBORU każdego roku powiększa się o nowe wpisy. W Krajowym Rejestrze Odmian wpisanych jest 161 mieszańców kukurydzy, a w 2009 roku zarejestrowano 17 nowych odmian kukurydzy, w tym dwie odmiany przeznaczone na dwa kierunki użytkowania, czyli na ziarno i na kiszonkę.

Odmiany kukurydzy przeznaczonej na ziarno to: ES Kongress – odmiana typu TC (mieszaniec trójliniowy), FAO 230, Podium – odmiana typu TC, FAO 220, Jawor – odmiana typu TC, FAO 220-230, DKC2971 – odmiana typu SC (mieszaniec dwuliniowy), FAO 210-220, Inoxx – odmiana typu SC, FAO 210, Prollix* – odmiana typu TC, FAO 240, ES Palazzo – odmiana typu SC, FAO 230, LG3236 – odmiana typu TC, FAO 240, LG 3240 – odmiana typu SC, FAO 240, KWS 5133 ECO* – odmiana typu TC, FAO 250-260, PR38N86 – odmiana typu SC, FAO 280, Severo – odmiana typu TC, FAO 260, Alduna – odmiana typu SC, FAO 250-260.

Odmiany kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę to: Suport – odmiana typu SC, FAO 230, Kresowiak – odmiana typu TC, FAO 240, KWS 5133 ECO* – odmiana typu TC, FAO 240, Aabsolut – odmiana typu SC, FAO 240-250, Zidane – odmiana typu SC, FAO 240, Prollix* – odmiana typu TC, FAO 250.
* odmiany badane na dwa kierunki użytkowania
Wśród tych nowozarejestrowanych odmian cztery należą do grupy wczesnych, dziewięć do średniowczesnych a cztery do grupy odmian średniopóźnych.

Podstawowe wykorzystanie upraw kukurydzy w Polsce związane jest z produkcją zwierzęcą. Mają na to wpływ głównie takie jej zalety, jak duża wydajność z hektara, wysoka koncentracja energii w ziarnie oraz dobre przetwarzanie skrobi na mleko. Właściwy dobór odmiany do uprawy pozwala wielu gospodarstwom na intensyfikację produkcji zwierzęcej. Jak podaje literatura, właściwy dobór odmiany kukurydzy wpływa aż w 30% na sukces w uprawie. Istotną rolę odgrywają też warunki klimatyczne panujące w danym rejonie kraju, gdyż jako roślina ciepłolubna kukurydza podlega w Polsce ścisłej rejonizacji. W rejonie Polski Północnej (rejon III) – ze względu na krótki okres wegetacji roślin – zalecana jest uprawa na kiszonkę odmian mieszańcowych wczesnych i średniowczesnych, najlepiej o liczbie FAO 220-230. W przypadku uprawy kukurydzy na ziarno powinny być uprawiane mieszańce bardzo wczesne i wczesne o FAO do 200-210. Rejon środkowy kraju (rejon II) stwarza już lepsze warunki uprawy na ziarno mieszańców wczesnych oraz średniowczesnych o liczbie FAO 250. Na kiszonkę w rejonie II zaleca się uprawę mieszańców o liczbie FAO 220-250. Mieszańce średniopóźne (FAO 260-290) powinny być uprawiane na ziarno i na kiszonkę wyłącznie w najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych, tj. w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Polsce (rejon I).

Do uprawy z przeznaczeniem na ziarno powinno się wybierać mieszańce o wysokim plonie ziarna oraz wczesności dostosowanej do rejonu uprawy. Postęp w hodowli oraz coraz lepsza znajomość właściwej agrotechniki uprawy wpływają na zwiększenie powierzchni upraw kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno również w rejonach Polski Północnej. Na przykład w województwie pomorskim w ciągu minionych 10 lat powierzchnia uprawy kukurydzy zwiększyła się prawie trzykrotnie, a 24% z tego areału przeznaczone jest na ziarno, jak wynika z danych Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Mieszańce kukurydzy o korzystniej strukturze kolb, czyli dużym udziale ziarna i małym udziale rdzenia, mogą być wykorzystywane w produkcji kiszonki z odkoszulkowanych i rozdrobnionych kolb (CCM).

Mieszańce przeznaczone do uprawy na kiszonkę można praktycznie uprawiać na terenie całego kraju. O przydatności do tego typu wykorzystania decyduje wysoki plon suchej masy łodyg, liści i kolb (tzw. ogólny plon s.m.), wysoki udział suchej masy kolb (ponad 50%) w ogólnym plonie suchej masy i wysoka zawartość suchej masy w całych roślinach przy zbiorze (28-32%). Przy wyborze odpowiedniej odmiany również należy kierować się wczesnością dostosowaną do rejonu uprawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności