Kukurydza z Ukrainy pod kontrolą

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu ograniczenie niekontrolowanego napływu kukurydzy z Ukrainy.

Zdaniem samorządu rolniczego podmioty sprowadzające kukurydzę z Ukrainy powinny podlegać kontroli. Jak podkreśla KRIR siła przetargowa gospodarstw rolnych w tym łańcuchu dostaw jest bardzo słaba, w związku z tym zarządzanie ryzykiem handlowym i cenowym jest bardzo utrudnione.

– Wykorzystują to mieszalnie pasz, które sprowadzając surowiec z Ukrainy, skupują od polskich rolników kukurydzę po znacznie niższych cenach – uzasadniają swój wniosek izby rolnicze.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd