Którą odmianę wybrać?

Informacje o odmianach rekomendowanych do uprawy w danym województwie można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Zostały tu udostępnione aplikacje umożliwiające m. in. wyszukiwanie odmian.

Informacje i aplikacje umieszczone pod nazwą PDOiR Rekomendacja odmian” skierowane są przede wszystkim do rolników, dając im możliwość szybkiego dostępu do informacji o odmianach opracowanych na podstawie niezależnych badań przeprowadzanych przez COBORU. Mają one wspomagać podejmowanie decyzji w zakresie wyboru odmian roślin do uprawy. W udostępnionej aplikacji możliwe jest wyszukiwanie i porównywanie odmian pod względem wybranych cech takich jak mrozoodporność, plonowanie odporność na choroby i inne.
Bezpośredni dostęp do aplikacji możliwy jest pod adresami: http://www.coboru.pl/DR/rekomendacja_woj.aspx – rekomendacja odmian oraz http://www.coboru.pl/DR/porownanieodmian.aspx – porównywanie odmian pod względem wybranych cech.