Kto traci na rosyjskim zakazie importu świń z UE?

Łotewscy i estońscy producenci trzody chlewnej wykazują znaczne straty z powodu zakazu eksportu żywca wieprzowego do Rosji. W 2011 r. udział eksportu trzody chlewnej w ich produkcji wynosił w tych krajach ok. 73%. W ubiegłym roku Łotwa wyeksportowała do Rosji 16,3 tys. ton żywych świń o wartości 28 mln USD. Roczna produkcja żywca wieprzowego w tym kraju wyniosła 21,6 tys. ton, co oznacza, że ok. 77% trafiło na rynek rosyjski.

Podobna sytuacja miała miejsce w Estonii, gdzie w 2011 r. wyprodukowano 313 tys. szt. trzody chlewnej, z czego rekordową ilość – 200 tys. szt. wywieziono do Rosji. Najmniej zależna od eksportu świń do Rosji była Litwa. Zakaz eksportu poskutkował nadprodukcją trzody chlewnej w krajach nadbałtyckich i spadkiem cen. W pierwszej połowie 2012 r. estońskie pogłowie trzody chlewnej może zostać zmniejszone o 20% w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. Na Łotwie redukcja stada może wynieść 15%, a na Litwie tylko 7%.
Według Eurostat, na skutek rosyjskich restrykcji państwa członkowskie UE stracą rocznie 75 mln EUR (99 mln USD), z czego ok. 90% przypadnie na kraje nadbałtyckie. Najbardziej ucierpi estoński sektor wieprzowiny, gdzie straty szacowane są 25 mln EUR (33 mln USD) rocznie.
Rosja wprowadziła zakaz importu żywca z UE z dniem 20 marca br. z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa ze Schmallenbergu oraz niedostateczną kontrolę ze strony unijnych służb weterynaryjnych podczas wywozu zwierząt i niespełnienie rosyjskich wymogów odnośnie ich certyfikacji.
Źródło: FAPA/FAMMU