Kto powinien wypłacać odszkodowania za szkody łowieckie?

Sebastian Spindler, unsplash.com

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020, poz. 1683, z późn. zm.), podmiotami odpowiedzialnymi za szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz wypłacania odszkodowań są Skarb Państwa na obszarze, który nie wchodzi w skład obwodu łowieckiego oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich na terenach obwodów łowieckich.

Jest to odpowiedź na liczne pytania rolników dotyczące szacowania i oględzin, a następnie wypłacania odszkodowań szkód łowieckich w sytuacji, gdy nie została jeszcze wydana decyzja na szczeblu ministerialnym o przekazaniu w zarząd utworzonego obwodu łowieckiego lub nie nastąpiło jego wydzierżawienie.

Natomiast wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone poza obszarami obwodów łowieckich dokonują zarządy województw. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich wypłacają odszkodowania za szkody łowieckie na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Jak zaznacza Ministerstwo klimatu i Środowiska prawo łowieckie nie reguluje wprost kwestii odpowiedzialności za szkody, które zostały wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych i zaistniały pomiędzy utworzeniem obwodu przez wydanie uchwały sejmiku województwa o podziale województwa na obwody łowieckie, stanowiącej akt prawa miejscowego, a jego wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd.

– W tym okresie obwód łowiecki mimo, że został formalnie utworzony nie uległ jeszcze wydzierżawieniu przez koło łowieckie lub nie został przekazany w zarząd. W związku z powyższym w takiej sytuacji dochodzenie roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych może odbywać się na drodze sądowej – mówi Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  i Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności