Kto ponosi koszty utylizacji dzików…?

Kto ponosi koszty utylizacji dzików – czy mają to robić rolnicy? – pyta Ministra Rolnictwa Jan Krzysztofa Ardanowskiego Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Do izb rolniczych napływały bowiem informacje od rolników, którzy na swych polach znaleźli martwe dziki, iż są informowani przez służby weterynaryjne, że zgodnie z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów, będą ponosić koszty ich utylizacji. Naszym zdaniem jest to sprzeczne z programem zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świńinformuje KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego obciążanie rolników tymi kosztami spowoduje, iż rolnicy zaprzestaną zgłaszania do odpowiednich służb przypadków wykrycia padłych dzików, natomiast ich zwłoki będą podrzucali poza teren gospodarstwa lub na pobocza dróg.

Według izb rolniczych koszty utylizacji padłych zwierząt w ramach zwalczania ASF wśród populacji dzików powinny być pokrywane z budżetu Inspekcji Weterynaryjnej.

Opracował: Krzesimir Drozd
Źródło: KRIR