fbpx

Kto może otrzymać płatności dobrostanowe?

Płatności w ramach  tego działania są przyznawane przez okres rocznego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie podjęli się realizacji określonych pakietów i ich wariantów. Płatności rekompensują rolnikom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętego zobowiązania.

Przypominamy, że działanie „Dobrostan zwierząt” można realizować w ramach następujących pakietów i ich wariantów:

Pakiet 1. Dobrostan świń:  wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach, wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach, wariant 1.3 Dobrostan loch – dostęp do wybiegu, wariant 1.4 Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu.

Pakiet 2. Dobrostan krów: wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas, wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach, wariant 2.3. Dobrostan krów mamek.

Pakiet 3. Dobrostan owiec: wariant 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Płatność dobrostanowa przysługuje rolnikowi, jeżeli:

– został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o tę płatność;

– na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej posiada, co najmniej jedną oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib tych zwierząt:  lochę oznakowaną kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku wariantów 1.1, krowę – w przypadku pakietu 2;

– posiada, z wyłączeniem wariantu 2.1, plan poprawy dobrostanu zwierząt, który został sporządzony w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej: do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku wariantów 1.1, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w przypadku wariantów 1.2, 2.2 i 2.3 oraz 3.1 – przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Jeżeli rolnik w roku następującym bezpośrednio po roku realizacji danego wariantu realizuje ten sam wariant, oraz w sytuacji braku istotnych zmian w planie, rolnik w kolejnym roku posiada ten sam plan, i w takim przypadku przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dotyczy wariantu 1.2, 2.2 oraz 2.3), składa oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt. W przypadku wariantu 1.1 oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt jest załącznikiem do wniosku – informuje ARiMR.

Jak się dowiedzieliśmy wysokość płatności dobrostanowej  w ramach danego wariantu ustala się jako iloczyn odpowiedniej stawki płatności dobrostanowej i podstawy ustalenia wysokości tej płatności, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń, wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner