,,Kto jest właścicielem nauki?”

Firma Bayer posiada kluczowe kompetencje w obszarze nauk Life Science, czyli ochrony zdrowia, żywienia i rolnictwa. Celem działań firmy jest przynoszenie ludziom korzyści i tworzenie wartości poprzez innowacje. Bayer zorganizował w Warszawie 13 grudnia br. debatę nt. ,,Kto jest właścicielem nauki?” z udziałem ekspertów ze świata medycyny, ochrony zdrowia, biotechnologii medycznej i biofizyki, którzy próbowali odpowiedzieć na postawione pytanie.

-,,Kto jest właścicielem nauki?” To pytanie postawione przewrotnie, zważywszy na wielkość znaczeń pojęcia nauki. Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej, a więc to ludzie, społeczeństwo jest jej właścicielem mówił prof. Zbigniew Brzózka z Katedry Biotechnologii Medycznej Politechniki WarszawskiejW innych kulturach europejskich pojęcie ,,science” oznacza wiedzę poddaną ustalonym wymaganiom treściowym i metodologicznym, ale niekoniecznie przeznaczoną do nauczania. Natomiast w polskiej kulturze pojęcie ,,nauki” obejmuje wiedzę, jak i kształcenie, co może prowadzić do wątpliwości co do tego, kto jest właścicielem nauki…. Nauka może, ale nie musi, mieć praktyczne zastosowanie, niemniej w medycynie ta praktyczna strona jest pożądana – jako służąca dobru pacjentów i poprawie stanu zdrowia społeczeństw – kontynuował prof. Zbigniew Brzózka.

Nauka jest dla nas wszystkich, dla pacjentów. Jej właścicielem jest społeczeństwo. Ja, ponieważ jestem lekarzem, robię to głównie dla pacjentów, więc uważam, że właścicielem jest społeczeństwo, a z drugiej strony moi koledzy, bo oni korzystają z moich doświadczeń i mam nadzieję, że inspirują się tym, co ja robiępowiedział prof. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Miłosz Jaguszewski jest tegorocznym laureatem prestiżowej nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za cykl prac pt. ,,Nowoczesne techniki diagnostyczne oraz optymalizacja interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej”, wzbogacających wiedzę na temat możliwości diagnostycznych pacjentów z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego oraz kontroli interwencyjnej terapii opornego nadciśnienia tętniczego.

Na ile język nauki jest zrozumiały dla wszystkich? Czy my, jako Polacy ufamy nauce?

Na te pytania odpowiadała dr Marta Grech-Baran z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, laureatka prestiżowej nagrody AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk za zidentyfikowanie genu oporności ziemniaka na infekcje wirusem Y. Jest to odkrycie naukowe na skalę światową o dużym znaczeniu ekonomicznym, ponieważ wirusy te atakują ziemniaki, tytoń i pomidory, powodując ogromne straty w rolnictwie na całym świecie.

Do wykorzystania innowacji w codziennym życiu nawiązał Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o. o.:

Misja Bayer to „Science for a better life”, realizujemy ją przez udostępnianie osiągnięć naukowych i innowacji na rzecz lepszego życia. Prowadzimy i wspieramy badania naukowe w obszarze zdrowia i zrównoważonego rolnictwa, a inwestycje Bayer w badania i rozwój wynoszą dziś 5,2 mld euro. Wspólnie z naszymi interesariuszami – klientami, pracownikami, partnerami ze świata nauki – odpowiadamy na wyzwania cywilizacyjne, takie jak rosnąca populacja, zwiększająca się długość życia czy wyzwania klimatyczne i środowiskowe. – Nasza wizja jest jasna: zdrowie i żywność dla wszystkich – dodaje Markus Baltzer.

Uczestnicy debaty zgodnie potwierdzili ogromne znaczenie edukacji i ukazywania fascynującej strony nauki już od najmłodszych lat. Pomaga to zrozumieć znaczenie innowacji i rozwoju, nauczyć się odwagi w myśleniu, a być może w przyszłości – związać z nią zawodowe losy. Jako przykład przytoczono Centrum Nauki Baylab, którego pomysłodawcą był Bayer, a patronem – Politechnika Warszawska.

Autor: Wojciech Suwara