KSC złożyła wniosek do ARR

W dniu 22 stycznia Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. złożył w Agencji Rynku Rolnego wniosek o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej w wysokości 78,6 mln euro, w związku z rezygnacją z części limitu produkcyjnego w kwocie 91,2 tys. ton cukru oraz demontażem urządzeń produkcyjnych Cukrowni Lublin” – poinformował nas Łukasz Wróblewski, rzecznik prasowy KSC.”

Wniosek o pomoc restrukturyzacyjną i załączony do niego Plan Restrukturyzacji jest konsekwencją decyzji Unii Europejskiej zmierzających do ograniczenia produkcji cukru w UE do roku 2009/2010 o 6 mln ton. Zakładają one m.in. docelowe obniżenie ceny cukru z 631,90 euro do 404,40 euro za tonę), obniżenie cen buraków do 26,29 euro za tonę) oraz wprowadzenia składek na Fundusz Restrukturyzacyjny obowiązkowych w przypadku wszystkich wytwórców cukru. Środki z Funduszu UE przeznaczono na rekompensaty dla firm, które zgłoszą zamiar zaprzestania bądź zredukowania produkcji (ich część otrzymają również plantatorzy).

Dokumenty złożone przez KSC przewidują rezygnację z 91,2 tysięcy ton cukru (ponad 13,5 procent posiadanego limitu produkcji) oraz demontaż mocy przerobowych w zakresie odpowiadającym wielkości redukowanej kwoty.Nastąpi to poprzez:
a) likwidację części plantacji buraków: całego obecnego rejonu plantacyjnego Oddziału Cukrownia Łapy” ( uprawy m.in. w woj. podlaskim i mazowieckim), całego rejonu kontraktacyjnego Oddziału “Cukrownia Częstocice” (uprawy w woj. świętokrzyskim), likwidację plantacji u rolników, którzy z przyczyn ekonomicznych dobrowolnie zrezygnowali z prawa do uprawy i dostawy buraków oraz plantacji najmniejszych i zlokalizowanych najdalej od cukrowni (uprawy w woj. łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim i zachodniopomorskim)
b) wyłączenie z produkcji Oddziału “Cukrownia Lublin” wraz z demontażem urządzeń (w zakresie obejmującym produkcję cukru)

Projekt Planu Restrukturyzacji zaakceptowały w grudniu organy statutowe KSC (Zarząd i Rada Nadzorcza), które skierowały go do konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli plantatorów i pracowników. W ich wyniku Spółka zmodyfikowała m.in. listę plantatorów objętych restrukturyzacją uwzględniając wnioski o zrzeczenie się “prawa do uprawy i dostawy buraków” składane z przyczyn ekonomicznych przez plantatorów KSC.W ramach Planu Restrukturyzacji, KSC założyła realizację “Planu Społecznego” zmierzającego do złagodzenia społecznych i ekonomicznych skutków restrukturyzacji. Obejmuje on: Program Dobrowolnych Odejść, Program Osłon Socjalnych, Program Świadczeń Relokacyjnych, Program Adaptacji Zawodowej, Program Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Program Gwarantowanej Pracy i Płacy.

Wniosek KSC musi zostać zaakceptowany formalnie i merytorycznie przez Agencję Rynku Rolnego, po czym trafi do Komisji Europejskiej, która wyda decyzję o przyznaniu pomocy restrukturyzacyjnej. Zgodnie z szacunkami rezygnacja z części rejonów uprawnych obejmie ponad 6 tysięcy plantatorów. W ramach rekompensaty finansowej rolnicy otrzymają 293,75 euro za każdą zabraną tonę cukru.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: KSC