KSC zakończyła kampanię cukrową

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zakończyła kampanię 2008/2009 – poinformował rzecznik prasowy Spółki, Łukasz Wróblewski. W jej trakcie koncern skupił ponad 3,1 miliona ton buraków, z których wyprodukował 465 tys. ton cukru.

Tak jak w latach ubiegłych kampania rozpoczęła się na przełomie września i października. Jako pierwsze przystąpiły do niej 27 września “Cukrownia Nakło” oraz “Cukrownia Dobrzelin”. Ostatnim pracującym zakładem była “Cukrownia Kruszwica”, gdzie przerób zakończył się w pierwszych dniach stycznia. Ogółem w Spółce kampania trwała średnio około 83 dni.

W czasie ponad trzech miesięcy zakłady KSC skupiły od 17 tysięcy plantatorów ponad 3,1 miliona ton buraków. Łączna wielkość produkcji cukru kwotowego wyniosła 465 tysięcy ton. Najwięcej cukru wytworzyły: “Cukrownia Kruszwica” (89 tys. ton – najlepszy wynik w całej dotychczasowej historii fabryki), “Cukrownia Krasnystaw” (80 tys. ton) oraz “Cukrownia Werbkowice” (75 tys. ton).

Dzięki realizowanym od kilku lat inwestycjom oraz koncentracji produkcji, cukrownie poprawiły po raz kolejny swoją efektywność. Średni przerób dobowy w Spółce wyniósł 5,8 tys. ton (w przypadku “Cukrowni Krasnystaw” osiągnął po raz pierwszy poziom prawie 8 tys. ton), zmniejszono również zużycie m.in. energii cieplnej i koksu, które w porównaniu do ubiegłego roku spadło o blisko 10 procent.

Słabsze niż w poprzedniej kampanii, z powodu dotkliwej suszy i gorszych warunków atmosferycznych, były wyniki surowcowe. Z obliczeń wynika, że tegoroczny średni plon w Spółce przekroczył 48 ton z ha, średnia polaryzacja wyniosła 16,7 procent, a wydatek cukru ok. 14,4 procent.

Wrp.pl