Kryzys w produkcji wieprzowiny we Włoszech

Średnia cena uzyskiwana przez producentów wieprzowiny we Włoszech nie zmienia się od wielu miesięcy i wynosi 1,0 euro za kilogram. Natomiast ceny pasz wzrosły o 35-40% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku

Logo CBR:


W ciągu ostatnich 10 lat ceny uzyskiwane przez producentów spadły o 10%, podczas gdy ceny wieprzowiny w handlu detalicznym wzrosły o 50%. W tej sytuacji 5 największych firm zajmujących się chowem świń we Włoszech nawiązało współpracę mającą na celu wzrost cen, jakie uzyskują producenci.

(Agra Europe 2007, nr 2276, s.N/3)
W.M.

N