KRUS: zmiana składek na ubezpieczenie

Łączny wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od II kwartału wynosi 293 zł – poinformował w ubiegły piątek KRUS.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie została ustalona w wysokości 90,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 30,00 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 30% obowiązującej od 1 marca br. emerytury podstawowej (675,10 zł.), tj. 203,00 zł.

KRUS przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za II kwartał br. upływa z dniem 30 kwietnia 2009 r.

opr. MS/Wrp.pl