KRUS: Większy zasiłek pogrzebowy

Od 1 czerwca zasiłek pogrzebowy jest większy o 178,12 zł – poinformował na swojej stronie internetowej KRUS. To oznacza, że z tytułu kosztów związanych z pochówkiemkasa będzie wypłacała maksymalnie 6.371,22 zł.

Zasiłek pogrzebowyjest terazustalany od kwoty 3.185,61 zł. Zasiłek ten przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, za którą zostały poniesione koszty pogrzebu. Pieniądze są wypłacane z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu ubezpieczonego rolnika, emeryta lub rencisty.