KRUS ogłasza konkurs

KRUS ogłosił konkurs na prezentację multimedialną o bezpieczeństwie pracy oraz ochronie zdrowia i życia mieszkańców wsi. Konkurs adresowany jest zarówno do osób dorosłych, jak uczniów i studentów szkół rolniczych. Nagrodzone prace będą upowszechniane w działalności prewencyjnej Kasy.

Prezentacje (na płycie CD lub DVD) z pisemnym, imiennym zgłoszeniem udziału w konkursie, można nadsyłać do 30 września 2009 roku do Centrali KRUS w Warszawie. Zgodnie z regulaminem praca powinna się składać z co najmniej 40 slajdów. Liczba prac jest limitowana. Wyniki będą ogłoszone 15 października br.

Tytułowe przesłanie, Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie”, powinno być adresowane do jednej z czterech grup odbiorców prezentacji, wskazanych w regulaminie: rolników i innych dorosłych mieszkańców wsi, młodzieży szkół rolniczych, dzieci wiejskich ze szkół podstawowych (z klas 5-6 oraz 1-4) oraz z gimnazjów.
Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej KRUS.