KRUS: Od 1 czerwca wzrosła kwota zasiłku pogrzebowego

Od 1 czerwca br. KRUS będzie wypłacał zasiłek pogrzebowy w kwocie 5.967,96 zł, za koszt pogrzebu ubezpieczonego rolnika (domownika), emeryta lub rencisty.

Od tego miesiąca zasiłek pogrzebowy jest ustalany od kwoty 2.983,98 zł, co oznacza jego wzrost o 168,3 zł. Zasiłek taki przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, za którą zostały poniesione koszty pogrzebu.

Od 1 czerwca br. zmieniają się również kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent rolnych. Kwoty przychodu równe 30%, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będą wynosić odpowiednio: 895,20 zł, 2.088,80 zł oraz 3.879,20 zł.

opr. MS/Wrp.pl