KRUS informuje

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na I kwartał 2008 r. została ustalona w wysokości 78,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, stanowiąca 30% obowiązującej w grudniu 2007 r. emerytury podstawowej (597,46 zł)w I kw. 2008 roku pozostaje bez zmian i wynosi 179,00 zł.
Obowiązek opłacenia składki powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie.
Nieprzekraczalnym terminem zapłaty należnych składek jest ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału.
Kasa przypomina jednocześnie, że osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy prowadzeniu tej działalności, opłaca składki w podwójnej wysokości ich kwartalnego wymiaru.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: KRUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności