KRUS informuje

Od 1 grudnia 2019 r. uległy zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Wynoszą one odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 452 zł 20 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 411 zł 10 gr.

– Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 listopada 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. (4 931 zł 59 gr) – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Źródło: KRUS

Opracował: Samuel Skrzysz