Krótkie łańcuchy dostaw żywności

Na temat współpracy producentów żywności z restauratorami, towarzyszącym temu barierom oraz możliwościom, debatowali uczestnicy spotkania w Tokarni (woj. świętokrzyskie).

Podczas spotkania producentów i restauratorów pod hasłem Z pola na stół”, które odbyło się podczas wojewódzkiego finału XII edycji konkursu “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, dyskutowano o możliwościach współpracy pomiędzy lokalnymi producentami a restauratorami. Okazało się, że realizowaniu krótkich łańcuchów dostaw żywności – czyli form sprzedaży produktów w sposób bezpośredni lub z minimalną liczbą pośredników – towarzyszy wiele barier.

Krótkie łańcuchy dostaw żywności są rozwiązaniem, które przynosi korzyści zarówno producentom, jak i restauratorom. Są one również atrakcyjne dla konsumentów, którzy dzięki nim mogą kupować świeże i wartościowe produkty. Uczestnicy spotkania w Tokarni podkreślali jednak, że w praktyce nie są one rozwiązaniem łatwym do zastosowania. Restauratorom zależy na towarach gotowych do użytku i posiadających gwarancję, że były one właściwie przechowywane i transportowane. Z tego powodu podstawowym źródłem ich zaopatrzenia są supermarkety, gdzie mogą zrobić szybkie zakupy w niskiej cenie.

Inny problem, wskazany podczas spotkania, to w większości restauracji rzadko ulegające zmianie menu i brak w ofercie kuchni sezonowej. Z tego powodu wiele produktów nie ma rynku zbytu. Ważne jest zatem, aby prowadzić działania integrujące, które będą się przyczyniać do nawiązywania kontaktów między producentami a restauratorami oraz do popularyzacji lokalnych produktów wysokiej jakości. Przykładem tego typu działań jest działalność Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Świętokrzyskiego, do której należy 55 podmiotów – producentów, restauracji i sklepów, związanych z produktami tradycyjnymi i lokalnymi.

Niezwykle ważne jest uświadamianie producentów i restauratorów, jak wiele korzyści może przynieść ich współpraca. Jest ona bowiem wartościowa nie tylko dla nich, ale dla nas wszystkich – konsumentów, którzy poszukują świeżych i dobrej jakości produktów – mówi Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Mamy nadzieję, że kolejne spotkania zaplanowane na ten rok spowodują, że krótkie łańcuchy dostaw żywności będą działać coraz lepiej – dodaje.

Spotkanie było realizowane w ramach projektu “Żywność wysokiej jakości. Krótsza droga od producenta do konsumenta”, przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP), we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) oraz Slow Food Youth. Projekt “Żywność wysokiej jakości. Krótsza droga od producenta do konsumenta” finansowany jest przez UE w ramach promocji Wspólnej Polityki Rolnej oraz przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Organizatorzy zapraszają też na kolejne spotkania producentów i konsumentów, zaplanowane podczas kolejnych finałów regionalnych w poszczególnych województwach:
15 lipca – Janowiec, woj. lubelskie
21 lipca – Szczecin, woj. zachodniopomorskie
28 lipca – Lesko, woj. podkarpackie
1 sierpnia – Białystok, woj. podlaskie
5 sierpnia – Bierkowice , woj. opolskie
9 sierpnia – Poznań, woj. wielkopolskie
25 sierpnia – Wrocław, woj. dolnośląskie
26 sierpnia – Chorzów, woj. śląskie
26 sierpnia – Ochla, woj. lubuskie
9 września – Nawojowa, woj. małopolskie
30 września – Poświętne, woj. mazowieckie
Źródło: EFRWP