Krótki film o wsi

,,Kokofy’’ – to tytuł konkursu krótkich filmów o wsi organizowanego w ramach szóstej edycji Folk Film Festiwalu w Sianowie. Polega on na nagraniu jednominutowego filmu o wsi.

Jak podkreślają organizatorzy – Centrum Kultury w Sianowie reguły konkursu są proste: wystarczy w dowolnej technice i na dowolnym sprzęcie przygotować jednominutowy film. Do wyboru są trzy kategorie: fabuła, mini dokument oraz forma. Film powinien zawierać w sobie elementy, pozwalające na jednoznaczne powiązanie go z kultura wiejską. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest skierowany do amatorów, jak również do profesjonalistów i miłośników filmu, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów). Głównym jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych oraz podniesienie atrakcyjności wsi. Ponadto dbałość o estetykę i zachowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego wsi, kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych oraz świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych i wykorzystywanie zrozumiałych i atrakcyjnych form przekazu.

Przesłanie prac oraz formularza zgłoszeniowego możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej www. folkfilm.pl. Prace konkursowe należy dostarczyć do 25 czerwca. Miejsce festiwalu: 5-7 lipca 2019 roku – miasteczko festiwalowe przed Kinem Zorza.

Źródło: CKS