Kromka chleba dla sąsiada

Pod hasłem „Kromka chleba dla sąsiada” w tym roku Caritas Polska organizuje ogólnopolską kampanię, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dzielenia się, a także zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów.

 „Kromka chleba dla sąsiada” z jednej strony ma na celu zgromadzenie żywności, która zostanie przekazana osobom starszym, samotnym i potrzebującym, z drugiej zbiórkę środków na pomoc dla nich, z trzeciej zaś uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i los samotnych osób starszych i uaktywnienie pomocy sąsiedzkiej.

Środki finansowe zebrane w zbiórkach prowadzonych przez Caritas posłużą na zakup żywności zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla ośrodków pomocy Caritas zajmujących się ich dystrybucją. Środki zebrane przez Caritas Polska zostaną przeznaczone na wsparcie ubogich, potrzebujących osób starszych, pomoc żywnościową.

– Akcję można wesprzeć wysyłając sms charytatywny pod hasłem „KROMKA” na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska  PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem „KROMKA” – informuje Caritas Polska.

Źródło: Caritas Polska