Krok we właściwym kierunku

Copa i Cogeca zadowolone są z porozumienia zawartego 6 lipca między trzema instytucjami w ramach negocjacji trójstronnych nad przeglądem polityki UE dotyczącej jakości powietrza. Zdaniem Copa – Cogeca jest to krok we właściwym kierunku, jednak nadal stanowi wyzwanie dla branży hodowlanej w UE.

To tymczasowe porozumienie w sprawie przeglądu polityki UE dotyczącej powietrza, zawarte przez instytucje unijne w tym tygodniu stanowi krok we właściwym kierunku. Dobrze, że metan nie został objęty dyrektywą w sprawie krajowych pułapów emisji (NEC) i że cele dla amoniaku zostały obniżone. Jest to dobra wiadomość i pragniemy niniejszym podziękować wszystkim, którzy wzięli nasze obawy pod uwagę podczas tej trudnej debaty – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

Nadal jednak  jak podkreśla  Copa – Cogeca niepokojące są  cele redukcji emisji amoniaku w niektórych państwach członkowskich do 2030, a nawet do 2020 r., a także metoda przyjęta przez Komisję Europejską. Potrzebujemy zrównoważonego podejścia do walki z zanieczyszczeniami powietrza, które nie zagrozi produkcji żywności.

Musimy zagwarantować sprawiedliwy, opłacalny i podparty podstawami naukowymi podział obciążeń między państwa członkowskie. Ponadto, należy uwzględnić wcześniejsze wysiłki poczynione przez sektor na szczeblu krajowym w zakresie walki z emisjami – dodaje Pesonen.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności