fbpx
Strona głównaWiadomościKrok w kierunku wyrównania dopłat

Krok w kierunku wyrównania dopłat

Rolniku jeśli chcesz mieć wpływ  na unijna politykę rolną to weź udział w ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacjach publicznych w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej – zachęca  na swojej stronie internetowej resort rolnictwa.

W trwających do 2 maja konsultacjach może wziąć udział  udział każdy zainteresowany obywatel Unii Europejskiej lub instytucja. Aby to zrobić należy wypełnić kwestionariusz na stronie KE. Wszystkich zainteresowanych dalszym losem unijnej polityki rolnej zachęcamy do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej.

Na podstawie konsultacji, a także w oparciu o analizy i inne debaty (m.in. w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa), do końca 2017 roku Komisja Europejska opracuje komunikat w sprawie przyszłości WPR. Kolejnym etapem prac będzie publikacja przez Komisję wniosków legislacyjnych, która przewidziana jest w 2018 roku. Ostatecznie o nowym kształcie WPR zadecydują rządy państw członkowskich (Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) oraz Parlament Europejski.

Resort rolnictwa przygotował projekt stanowiska rządowego w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej.  Prace nad propozycją ministerstwa pn. „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety” zmierzają do finalizacji. W dniu 29 marca br. projekt dokumentu został przyjęty przez Komitet ds. Europejskich, który rekomendował projekt Stałemu Komitetowi Rady Ministrów.

W ocenie resortu rolnictwa wspólna polityka rolna  jest kompleksową, w pełni wspólnotową polityką UE, która stanowi jeden z fundamentów Unii Europejskiej. Polityka ta realizuje coraz szerszy katalog celów publicznych i poprzez kolejne reformy reaguje na nowe wyzwania. WPR odpowiada za warunki konkurencji na jednolitym rynku, decydując przy tym o przewidywalności i stabilności warunków prowadzenia działalności rolniczej.

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wspólna polityka rolna powinna w przyszłości  zapewniać społeczeństwu UE niezależność żywnościową, w tym dostęp do żywności o wysokiej jakości, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym do zachowania w dobrym stanie zasobów ziemi, wody, powietrza i różnorodności biologicznej dla kolejnych pokoleń. Budżet WPR powinien odzwierciedlać dużą europejską wartość dodaną tej polityki, zwłaszcza jako fundamentu jednolitego rynku artykułów rolno-spożywczych oraz w wymiarze społecznym, środowiskowym i spójności UE. Redukcja wspólnotowego budżetu WPR w relacji do PKB UE-27 ograniczyłaby jej skuteczność w realizacji celów wspólnotowych.

Zapewnienie równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym jest ważnym zadaniem przyszłej WPR. Dla realizacji tego celu konieczne jest m.in. odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie oraz zakończenie procesu wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi – informuje Biuro Prasowe MR i RW.

Źródło: MR i RW

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.