KRIR zaprasza

Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich” planuje organizację 4 konferencji pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”.

Konferencje , jak zaznacza KRIR  skierowane są do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych. Omawiana tematyka jest skierowana bezpośrednio do przedstawicieli środowiska rolniczego, jako beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.

Ramowy program konferencji obejmuje następującą tematykę: 1.Ewolucja WPR –ważniejsze etapy rozwoju WPR, 2. WPR na lata 2014-2020, 3.Przegląd najważniejszych propozycji zmian WPR w perspektywie 2020 +.

Źródło: KRIR