KRIR za większym odstrzałem dzików

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje, aby planowany odsrzał dzików objął swoim zasięgiem większy obszar Polski, włączając w to, m.in. wszystkie powiaty graniczące z Obwodem Kaliningradzkim i całe województwo podlaskie.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała, aby w odstrzale dzików uwzględnić wszystkie gminy z powiatu ełckiego i oleckiego oraz dodać całe powiaty piski, gołdapski i węgorzewski. KRIR zasugerowała, aby objąć również odstrzałem wszystkie powiaty graniczące z Obwodem Kaliningradzkim. 
 
KRIR przesłała również wniosek z Podlaskiej Izby Rolniczej, aby objąć planowanym odstrzałem sanitarnym dzików całe województwo podlaskie, a przynajmniej gminy znajdujące się na obszarze zakażonym oraz z ograniczeniami.
 
Renata Struzik, źródło: KRIR