KRIR wnioskuje: ujednolicić zasady składania wniosków o dopłaty do paliwa rolniczego

Ciągnik z przyczepą na polu

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie rolników z obowiązku podpisywania wniosku o tzw. „dopłaty do paliwa rolniczego” przez właścicieli gruntów.

– W wielu przypadkach właściciele gruntów nie użytkują ich osobiście, lecz wydzierżawiają innym rolnikom. W niektórych gminach wymaga się podpisu/zgody właściciela gruntu (oprócz użytkownika składającego wniosek). Często zdarza się, że właściciele tych wydzierżawionych gruntów mieszkają w dużej odległości, lub za granicą i kontakt z nimi jest ograniczony lub wręcz niemożliwy – informuje KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego należałoby ujednolicić zasady składania ww. wniosków z uwzględnieniem wyłącznie podpisu użytkownika gruntów.

Źródło: KRIR