KRIR wnioskuje – trzeba zwiększyć stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 roku i zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury w 2020 roku wzrasta opłata paliwowa, m.in. dla olejów napędowych o kodzie CN 27101943 lub CN 27102011, dla których rolnikom przysługuje zwrot podatku akcyzowego – zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Stosownie zaś do rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa na wstępie, w 2020 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego ponownie ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

– Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez jeden z portali branżowych, opłata paliwowa stanowi obecnie 2,6 % detalicznej ceny benzyny i 5,8 % ceny oleju napędowego. Z punktu widzenia rolników wzrost opłaty paliwowej oznacza podwyżki na stacjach benzynowych. W praktyce oznacza to, że rolnik w 2020 r. otrzyma realnie niższy zwrot akcyzy – informuje KRIR.

Dlatego zdaniem izb rolniczych konieczna jest nowelizacja tego rozporządzenia i zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – odpowiednio względem wzrostu opłaty paliwowej.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd