KRIR wnioskuje w sprawie niestosowania sankcji wobec rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o niestosowanie sankcji wobec rolników, którzy z przyczyn niezależnych od nich, nie spełnili w terminie wymogów  wynikających z utrzymania obszarów proekologicznych, programu rolnośrodowiskowego i rolnośrodowiskowo-klimatycznego.

– W związku z niesprzyjającymi  warunkami atmosferycznymi, rolnicy ci nie mieli możliwości wykonania obligatoryjnych zabiegów, które warunkują spełnienie wymogów określonych w poszczególnych programach – motywuje swój wniosek KRIR.

Źródło: KRIR