KRIR wnioskuje o dotacjcje do dobrowolnych ubezpieczeń gospodarstwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuję do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie dotowanych z budżetu państwa dobrowolnych ubezpieczeń gospodarstwa, a nie zwierząt od ryzyka padnięcia zwierząt i uboju z konieczności.

W ocenie samorządu rolniczego obecnie z możliwości ubezpieczenia zwierząt ze względu na zbyt wysokie stawki oferowane przez zakłady ubezpieczeniowe korzysta znikoma liczba rolników.

Zdaniem KRIR wprowadzenie takiego ubezpieczenia gospodarstwa, a nie konkretnego zwierzęcia – (jak w ubezpieczeniach drobiu) – w znacznym stopniu rozwiązałoby problemy rolników dotyczące uboju z konieczności.

Źródło: KRIR