KRIR wnioskuje o czasowe przywrócenie

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa o podjęcie działań w celu czasowego przywrócenia możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych, jak to jest dopuszczone w niektórych krajach Unii Europejskiej.

Z posiadanych izby rolnicze informacji wynika, że czasowe zezwolenie na stosowanie neonikotynoidów w rzepaku posiadają już następujące kraje: Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa oraz Węgry.

W 2017 r. zapowiadana jest dyskusja w UE nt. zawieszonych substancji z grupy neonikotynoidów, co budzi nadzieję na przywrócenie tych substancji do stosowania – informuje KRIR

Neonikotynoidy – związki chemiczne klasyfikowane jako neuroaktywne insektycydy, chemicznie spokrewnione z nikotyną. Najbardziej znane z nich są imidakloprid, klotianidyna i tiametoksam. Rozwój tej klasy insektycydów rozpoczął się w latach 80. przez kompanię Shell oraz w 90. przez Bayer.

Źródło: KRIR