KRIR wnioskuje do ministra rolnictwa w sprawie weryfikacji wniosków o płatności

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę procedur postępowania przy weryfikacji wniosków o płatności obszarowe w przypadku wystąpienia w danym regionie znacznych strat w produkcji rolniczej spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne. N

Straty spowodowane wystąpieniem suszy mogą niestety być bardziej dotkliwe w związku z faktem, iż rolnicy zobligowani są do zgłaszania zmian w uprawach spowodowanych przez niekorzystne zjawiska pogodowe, co powoduje utratę płatności uzupełniających oraz płatności rolnośrodowiskowych, pomimo poniesionych nakładów na uprawę.

Skutki braku opadów szczególnie będą dotkliwe dla rolników, których przychody w sposób bezpośredni są uzależnione od warunków pogodowych. W wielu gospodarstwach rolnych, zwłaszcza w zachodniej części kraju, zagrożona jest niemal cała tegoroczna produkcja roślinna.W opinii samorządu rolniczego rolnik nie powinien być pozbawiony płatności uzupełniających, ponieważ poniósł nakłady na uprawę roślin zadeklarowanych we wniosku. Zarząd KRIR zaproponował, aby dokumentem potwierdzającym był protokół z szacowania strat komisji powołanej przy urzędzie gminnym.

opr. MS/Wrp.pl
źródło: www.krir.pl