KRIR wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z wnioskiem o rozszerzenie programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, również na gospodarstwa ogrodnicze.

– Podczas produkcji ogrodniczej powstaje również duża ilość odpadów, takich jak pojemniki plastikowe, multiplaty, doniczki i folie ogrodowe. Rolnicy z gospodarstw ogrodniczych zgłaszają również problemy z zagospodarowaniem tych odpadów z tworzyw sztucznych, wobec czego samorząd rolniczy uważa za zasadne objęciem również ich tym Programem – informuje KRIR.

Źródło: KRIR