KRIR wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do  ministra rolnictwa o  podwyższenie kwoty zasiłku chorobowego przysługującego rolnikowi za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

– Aktualnie wypłacana kwota zasiłku chorobowego wynosi 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy i w tej niezmienionej wysokości obowiązuje już od 2009 r. czyli prawie 9 lat (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 maja 2009 r. DzU nr 87 poz. 727). Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że w tym okresie znacząco zmieniła się wysokość płacy minimalnej i stawek godzinowych w innych sektorach gospodarki. Obowiązująca stawka zasiłku chorobowego wypłacana rolnikom jest w ocenie Zarządu KRIR rażąco niska i nie przystaje do dzisiejszych realiów – informuje KRIR.

Ponadto samorząd rolniczy wnioskuje do resortu rolnictwa o rozważenie możliwości zróżnicowania wysokości emerytury rolniczej w zależności od wysokości składek płaconych przez rolników i rozważenie możliwości podjęcia działań, które wpłyną na poprawę opłacalności produkcji ekologicznej zbóż poprzez zwiększenie dopłat do produkcji.

Źródło: KRIR