KRIR wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przygotowanie przez resort rolnictwa zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które powinny być zawarte w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ograniczających swobodne kształtowanie przez firmy ubezpieczeniowe zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw polowych i zwierząt gospodarskich.

Rolnicy zgłaszają do KRIR, że Zakłady ubezpieczeniowe wprowadzają do ogólnych warunków umowy ubezpieczeniowej, które są integralną częścią polisy ubezpieczeniowej, coraz więcej wymogów i norm agrotechnicznych, nie mających uzasadnienia w praktyce rolniczej. Utrudnia to rolnikom uzyskanie odszkodowania za straty, które powstały w ubezpieczonych uprawach – informuje KRIR