KRIR w sprawie dopłat do materiału siewnego

Prezentujemy uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016.

“Samorząd rolniczy negatywnie opiniuje ten projekt. Zdaniem izb rolniczych tak niska dopłata do materiału siewnego nie gwarantuje rozwoju nasiennictwa w Polsce, a może spowodować, że jeszcze bardziej spadnie zainteresowanie rolników zakupem kwalifikowanego materiału siewnego i nasadzeniowego do produkcji.

W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych wprowadzenie stałej z góry ustalonej dopłaty (w przypadku zbóż powinno być powyżej 100 zł do ha) wpłynie znacząco na zwiększoną sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego, a w konsekwencji na zwiększenie produkcji zarówno ilościowej jak i jakościowej. Rolnik powinien posiadać taką informację jeszcze przed rozpoczęciem żniw by świadomie podejmować decyzję.

Proponowane stawki dopłat w projekcie rozporządzenia są znacznie niższe w stosunku do roku 2015: proponuje się 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych – w 2015 było 80 zł. W przypadku roślin strączkowych proponuje się 111 zł, a było 130 zł. Z kolei w przypadku ziemniaków zmniejsza się z 400 zł do 347 zł.

Takie propozycje stawek nie mogą zyskać akceptacji. W czasie, gdy załamują się wszystkie rynki rolne, spada opłacalność produkcji, gospodarstwa borykają się z problemami finansowymi, dodatkowo mają problemy ze zbiorem spowodowane długotrwałymi opadami, zmniejsza się wsparcie finansowe do zakupu materiału siewnego” – informuje KRIR.

Źródło: KRIR