KRIR w kwestii zmniejszania dopłat

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ze zdumieniem przyjął informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że w 2012 i 2013 roku polscy rolnicy otrzymają mniej pieniędzy na dopłaty bezpośrednie w porównaniu do roku 2011. Płatności zostaną pomniejszone rolnikom otrzymującym ponad 5000 euro dopłat. Dotknie to gospodarstwa o powierzchni większej niż ok. 22 ha, tj. 117 000 gospodarstw obejmujących około 7 000 000 ha gruntów rolnych. To gospodarstwa produkcyjne, inwestujące w swój warsztat pracy, wytwarzające ok. 80% produkcji towarowej.

Źródłem tych cięć są wyliczenia Komisji Europejskiej, z których wynika, że w poprzednich latach Polska wypłaciła zbyt duże kwoty płatności uzupełniających. Stanowisko w tej sprawie KE przekazała Polsce w październiku 2011 r.
Niestety o tej sprawie nie zostały poinformowane polskie organizacje rolnicze. W żadnych znanych nam opracowaniach instytucji publicznych, organizacji społecznych, czy fundacji zajmujących się wspieraniem rolnictwa, nie ma wzmianki o procedurach, które zastosowała Komisja Europejska. Znana była, co prawda, zasada modulacji (zmniejszenie dopłat w krajach UE-15), ale też wiedza ta nie była szeroko rozpowszechniana wśród rolników, choćby przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mamy prawo oczekiwać, że rozwiązania przynoszące spore zmiany w finansowaniu rolnictwa powinny być znane z wyprzedzeniem.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkał się w dniu 15 lutego br. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, który potwierdził informacje uzyskane z MRiRW. Zarząd KRIR poinformował Ministra o zaniepokojeniu rolników w kraju tą sytuacją i brakiem jakiejkolwiek jasnej informacji na temat dostosowania płatności bezpośrednich.
Natomiast 16 lutego przedstawiciele samorządu rolniczego uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego rozpatrywano punkt dodatkowy obrad – modulację i dostosowanie płatności bezpośrednich w 2012 r.
Zarząd KRIR wyraził oburzenie faktem, iż Polska na poziomie Komisji Europejskiej nie potrafiła wynegocjować korzystnych rozwiązań dla polskich rolników, tym bardziej, że dopłaty bezpośrednie w Polsce są niższe niż w krajach UE-15.

Wojciech Petera
Rzecznik prasowy zarządu KRIR