KRIR: trzeba zmienić przepisy dot. Monitorowania i ogłaszania stanu klęski suszy!

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa, Marka Sawickiego, aby jak najszybciej podjąć działania w celu zmiany przepisów dotyczących monitorowania i ogłaszania stanu klęski suszy.

Zdaniem KRIR niezbędna jest zmiana sposobu monitorowania ilości opadów przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Konieczne jest pilne podjęcie rozmów na temat zmiany sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego, który obecnie nie uwzględnia niskiej ilości opadów w okresie jesienno-zimowym i tym samym niskiego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji, co ma znaczący wpływ na wystąpienie objawów suszy w późniejszym okresie.
Równie ważne jest poszerzenie sieci punktów pomiaru opadów, ponieważ tegoroczna susza objęła tereny praktycznie całych województw, a ogłoszona została tylko w niektórych gminach. Dlatego też, to komisje szacujące straty w gminach powinny decydować o wystąpieniu suszy na poszczególnych obszarach.

Dlatego też KRIR zawnioskowała o zorganizowanie spotkania przedstawicieli resortu rolnictwa i Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z przedstawicielami samorządu rolniczego w celu wypracowania zmiany sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych oraz zwróciła się do ministra Marka Sawickiego o wydanie jednoznacznej interpretacji uprawniającej komisje szacujące straty w gminach do decydowania o wystąpieniu suszy na poszczególnych terenach.
Renata Struzik, za: KRIR