KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podjęcia zmian przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L379 z 28.12.2006, str. 5).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informuje , że aktualnie przy udzielaniu pomocy w formie de minimis stosuje się zasady określone w:

  • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
  • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
  • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

W przepisach tych określono, że jeżeli z powodu rozdzielenia nowej pomocy de minimis limit pomocy zostałby przekroczony, to nowa pomoc nie może być uruchomiona.

Powyższe oznacza całkowity zakaz udzielania pomocy wnioskowanej w kwocie przekraczającej limit. Rygorystyczne przestrzeganie limitu i przyjmowanie do realizacji wniosków z kwotami pomocy nie przekraczającymi limitu gwarantuje zabezpieczenie przed sytuacjami zwrotu nadmiernie pobranej pomocy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności