KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada – Nie można określić KBW dla użytków zielonych

Poniżej przedstawiamy odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie poszerzenia zakresu upraw objętych monitoringiem suszy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje , że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r, poz. 2047, z późn. zm.), suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Na podstawie tej ustawy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował wartości krytyczne klimatycznego bilansu wodnego dla grup i gatunków roślin uprawnych zamieszczonych w tej ustawie, tj. dla: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

Wilgotność gleb użytków zielonych zależy od dwóch czynników, tj. klimatycznego bilansu wodnego oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. Poziomy wody gruntowej mogą być określane w oparciu o szczegółowe mapy dla kraju, które jak do tej pory nie zostały jeszcze opracowane.

IUNG-PIB tym zakresem badań środowiskowych dotyczących poziomu wód gruntowych nie zajmuje się. Dlatego brak jest aktualnie możliwości określenia klimatycznego bilansu wodnego dla użytków zielonych.

Źródło: KRIR