KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Krajowa Rada Izb Rolniczych apelowała do resortu rolnictwa w sprawie podwyższenia stawki zwrotu podatku akcyzowego. Niestety, nie odniosło to pożądanego skutku – ministerstwo podkreśliło, że z uwagi na przeznaczony na ten cel budżet, nie jest możliwe zwiększenie stawki zwrotu podatku do pełnej wysokości zawartej w cenie oleju napędowego.

Ponadto, zastosowanie minimalnych poziomów opodatkowania określonych w dyrektywie, do produktów wykorzystywanych jako paliwa silnikowe dla celów produkcji rolnej zostanie uznane za zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jedynym warunkiem jest, aby spełniało odpowiednie wymogi tej dyrektywy i nie było wprowadzone zróżnicowanie. W świetle ww. przepisów nie jest możliwe określenie innej stawki zwrotu podatku akcyzowego dla produkcji roślinnej i innej stawki dla produkcji zwierzęcej.

Nie jest aktualnie możliwa zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, ze względu na konieczność wystąpienia przez ministra rolnictwa z wnioskiem do ministra finansów o uruchomienie rezerw celowych zwiększających budżety wojewodów do 30 września danego roku.

Źródło: KRIR